Sung Huỳnh

Chuyên viên tư vấn tại Richland Việt Nam

  • Email: sunghuynh.richlandvn@gmail.com
  • Số điện thoại:: 0938003538
  • Phương châm làm việc: TÂM - TẦM - TÍN

Về Sung Huỳnh

Là một chuyên viên tư vấn ngành Bất Động Sản gần 4 năm kinh nghiệm. Tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng mua được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đầu tư an toàn sinh lời, qua đó tôi hiểu được những trăn trở của những người đi mua nhà hay sản phẩm BĐS khác.
Với phương châm làm việc – Tận Tâm- Trung Thực – Chuyên Nghiệp. Tôi luôn học hỏi, hoàn thiện phát triển bản thân mình mỗi ngày để trở thành một chuyên gia cố vấn trong ngành BĐS đáng tin cậy tại Miền Nam và Việt Nam .

Compare listings

So sánh